amblem unije120

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr/operativni-program

Lenta i logotip EU1

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Matice umirovljenika grada Zagreba.

Dokumenti

Dokumenti Matice umirovljenika grada Zagreba

Prezentacija EU projekta "4 godišnja doba"

 

KLIKOM OVDJE možete uzeti prezentaciju EU projekta "4 godišnja doba"

Tribina "Ljeto"

EU PROJEKT: 4 GODIŠNJA DOBA - LJETO
15.6.2020. održana je tribina na kojoj je sudjelovalo 25 umirovljenika, a predavači su bili:
Prof. Mario Kasović s Kineziološkog fakulteta
Prof. Marijana Ljubić - gerontolog
Prof. Dean Pašiček – Prehrambeno - tehnološki fakultet

Svaki predavač dobio je sat vremena za predstaviti svoje područje, a zatim su odgovarali na brojna pitanja prisutnih. Govorilo se o tjelesnoj aktivnosti starijih osoba i aktivnostima sa starijim osobama oboljelih od demencije te o načinu zdravije prehrane. Umirovljenici su pokazali veliko zanimanje za ove edukacije i žele da se održavaju češće sa različitim temama.

Slike sa tribine Ljeto možete naći OVDJE

Proljetne rekreativne aktivnosti

Matica umirovljenika grada Zagreba organizirala je još jedne rekreativne aktivnosti, ovaj put vezane za godišnje doba proljeće.

TRIBINA ''PROLJEĆE''

     Dana 26.05.2020. godine Matica umirovljenika grada Zagreba organizirala je drugu tribinu u okviru provedbe projekta financiranog sredstvima ESF pod nazivom Promocija zdravlja i prevencija bolesti – 4 godišnja doba.

Nastavak EU projekta ''4 godišnja doba''

Dragi umirovljenici,
s radošću vas obavještavamo kako uskoro nastavljamo s provedbom EU projekta ''4 godišnja doba'' financiranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Izvještaj o prihodima i rashodima

Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019. možete preuzeti KLIKOM OVDJE

Lenta i logotip EU1

Brzi kontakt

Ulica Kralja Zvonimira 17/4. kat
10000 Zagreb

tel. 01 455 66 99

email: matica.zg@gmail.com

            umirovljenici-zg@mugz.hr

Radno vrijeme: pon - čet 10-12h

matica logo novi bijel2

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Matice umirovljenika grada Zagreba.

Income Tax Planning

    View Service