amblem unije120

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr/operativni-program

Lenta i logotip EU1

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Matice umirovljenika grada Zagreba.

Prezentacija EU projekta "4 godišnja doba"

 

KLIKOM OVDJE možete uzeti prezentaciju EU projekta "4 godišnja doba"

Tribina "Ljeto"

EU PROJEKT: 4 GODIŠNJA DOBA - LJETO
15.6.2020. održana je tribina na kojoj je sudjelovalo 25 umirovljenika, a predavači su bili:
Prof. Mario Kasović s Kineziološkog fakulteta
Prof. Marijana Ljubić - gerontolog
Prof. Dean Pašiček – Prehrambeno - tehnološki fakultet

Svaki predavač dobio je sat vremena za predstaviti svoje područje, a zatim su odgovarali na brojna pitanja prisutnih. Govorilo se o tjelesnoj aktivnosti starijih osoba i aktivnostima sa starijim osobama oboljelih od demencije te o načinu zdravije prehrane. Umirovljenici su pokazali veliko zanimanje za ove edukacije i žele da se održavaju češće sa različitim temama.

Slike sa tribine Ljeto možete naći OVDJE

TRIBINA ''PROLJEĆE''

     Dana 26.05.2020. godine Matica umirovljenika grada Zagreba organizirala je drugu tribinu u okviru provedbe projekta financiranog sredstvima ESF pod nazivom Promocija zdravlja i prevencija bolesti – 4 godišnja doba.

Proljetne rekreativne aktivnosti

Matica umirovljenika grada Zagreba organizirala je još jedne rekreativne aktivnosti, ovaj put vezane za godišnje doba proljeće.

Nastavak EU projekta ''4 godišnja doba''

Dragi umirovljenici,
s radošću vas obavještavamo kako uskoro nastavljamo s provedbom EU projekta ''4 godišnja doba'' financiranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Lenta i logotip EU1

Brzi kontakt

Ulica Kralja Zvonimira 17/4. kat
10000 Zagreb

tel. 01 455 66 99

email: matica.zg@gmail.com

            umirovljenici-zg@mugz.hr

Radno vrijeme: pon - čet 10-12h

matica logo novi bijel2

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Matice umirovljenika grada Zagreba.

Income Tax Planning

    View Service