MUGZ je osigurala apliciranje na natječaje za sredstva iz EU fondova

MUGZ je osigurala apliciranje na natječaje za sredstva iz EU fondova za sve Udruge koje zadovoljavaju tražene uvjete.

Trenutno je u provedbi projekt "ZAŽELI", koji je dobilo 6 naših Udruga, a MUGZ je partner na svima i prema dogovoru osiguravamo pomoć u provedbi projekta.

Svaka udruga treba zaposliti 5 gerontodomaćica od kojih svaka treba raditi kod 6 korisnika..